Làm việc với đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Hồng Kông và Ban quản lý Chương trình ETEP

Ngày 18/10/2017, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Hồng Kông và BQL Chương trình ETEP (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tham gia tiếp đoàn chuyên gia có PGS.TS. Nguyễn Thị Tính, PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Hồng Thái – Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban/Khoa/Bộ môn, BQL ETEP Trường, giảng viên và sinh viên.

Đoàn chuyên gia công tác của Ngân hàng Thế giới có Bà Võ Kiều Dung chủ nhiệm Chương trình; Các Chuyên gia tư vấn Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Hồng Kông do GS. Lee Chi-Kin John làm Trưởng nhóm và các cán bộ thuộc BQL Chương trình ETEP.

Mục đích đến làm việc với Trường Đại học Sư phạm, đoàn chuyên gia muốn bàn về vấn đề nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược cho Nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông và nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà trường với xu hướng quốc tế hóa để giúp Nhà trường xây dựng được thỏa thuận thực hiện với chương trình ETEP; cụ thể hóa điểm mạnh, điểm yếu, nhu cầu đặc thù và kế hoạch chiến lược của Trường.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Thị Tính báo cáo tóm tắt công tác tác tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI, trình bày kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm giai đoạn 2010-2015 và kế hoạch cải tiến chất lượng Nhà trường giai đoạn 2017-2022. Các thành viên tham dự tiến hành thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan tới công tác phát triển nhà trường, tìm ra những điểm mạnh để phát huy và những tồn tại cần đưa ra phương hướng khắc phục.

Lee Chi-Kin John đại diện cho đoàn công tác trình bày kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; hướng dẫn công tác xây dựng lập kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường, phương hướng khắc phục sau đánh giá giúp hoàn thiện để lập hợp đồng thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP trên cơ sở đánh giá kết quả TEIDI.

Đoàn chuyên gia đã đưa ra những nội dung then chốt Nhà trường cần hướng tới trong thời gian tới, gồm: (1) Xây dựng tầm nhìn thể hiện được nét đặc thù, thể hiện được điểm mạnh, nét độc đáo của Nhà trường; (2) Công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên cốt cán, giảng viên trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các năng lực tiếng anh, tin học; (3) Xây dựng một số chương trình đào tạo trọng điểm, ngành mới đặc thù của Nhà trường; (4) Thiết lập nhóm hoạch định chiến lược, khung đề xuất để lập kế hoạch chiến lược trong công tác kiểm định phát triển Nhà trường.

 Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

image001

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính trình bày tại buổi làm việc

image002

Lee Chi-Kin John báo cáo tại buổi làm việc

image003

Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, Chuyên gia tư vấn Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Hồng Kông, BQL Chương trình ETEP và cán bộ Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Nguồn: Ban Quản lý ETEP Trường